Systemy hiperkonwergentne


Hiperkonwergencja – co to jest?

Systemy hiperkonwergentne (ang. hyper-converged infrastructure, HCI) to aktualnie najdynamiczniej rozwijający się trend w rozwiązaniach storage dla Centrów Przetwarzania Danych. Są alternatywą do klasycznego podziału na oddzielne zespoły serwerów, pamięci masowych i rozwiązań sieciowych. Innowacyjność rozwiązania polega na połączeniu każdego z tych elementów w ramach pojedynczego “pudełka” – dedykowanego urządzenia zwanego węzłem. Jest to serwer w architekturze x86, wyposażony w pamięć all flash lub dyski talerzowe oraz interfejs sieciowy.

 

Sedno hiperkonwergencji tkwi w systemie zarządzającym klastrami węzłów. Ich zasoby dyskowe spinane są software’owo, za pomocą oprogramowania vSAN, w jedną wirtualną pulę. Dzięki temu powstaje ujednolicony system zarządzania, łatwy w obsłudze i umożliwiający szybką alokację zasobów tam, gdzie są one potrzebne. Całe centrum danych staje się jednym “wirtualnym organizmem”, zarządzanym w ramach wspólnego panelu. Jako alternatywę do tradycyjnego podejścia architektonicznego proponujemy naszym Klientom zamianę odrębnych macierzy dyskowych na rozwiązanie bardziej elastyczne i naturalne dla środowiska VMware, a mianowicie Software Defined Storage (SDS) vSAN. Wpisuje się ono w architekturę Software Defined Data Center, w której wszystkie filary – obliczeniowy (compute), składowania (storage) oraz sieci (networking) są zwirtualizowane. Umożliwia to osiągnięcie dużo większej elastyczności i dostępności.

 

Rozwiązanie vSAN pozwala na tworzenie zasobów składowania danych i ich automatyzację wykorzystując oprogramowanie jako warstwę abstrakcji dla zasobów dyskowych w zwirtualizowanych serwerach i jest naturalnym krokiem do hyperkonwergencji (hyper-converged infrastructure – HCI). To powoduje znaczące ułatwienie zadań związanych z zarządzaniem i prezentacją zasobów oraz umożliwia wykorzystanie szeroko dostępnych serwerów jako części składowych systemu pamięci masowych. Jest to też najbardziej natywne podejście dla hypervisor’a jakim jest VMware vSphere. Będąc z nim ściśle zintegrowanym, vSAN rezyduje bezpośrednio w ścieżce danych, umożliwiając osiągnięcie wysokiej wydajności bez konieczności angażowania znaczących zasobów po stronie pamięci operacyjnej czy mocy obliczeniowej procesorów. Dalej – vSAN nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania instalowanego po stronie hosta ESX – uruchamiany jest bezpośrednio z poziomu klienta vSphere i w pełni integruje się z funkcjonalnościami takimi jak vMotion, High Availability (HA) czy Fault Tolerance (FT), a także innymi produktami jak VMware Site Recovery Manager, VMware vRealize Automation oraz vRealize Operations. Dzięki wbudowanej funkcji pamięci podręcznej minimalizuje czasy odpowiedzi i potrafi dostarczyć do 6 milionów IOPS w konfiguracji typu all-flash.

W zaproponowanej wersji odblokowane są funkcjonalności takie jak deduplikacja i kompresja oraz technologie zabezpieczenia danych RAID5/6. Uruchomienie tych mechanizmów pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni dyskowych dzięki znaczącej redukcji powtarzalnych sekwencji danych. I co najważniejsze – vSAN jako produkt będzie ewoluował wraz z pojawianiem się nowych wersji tego rozwiązania. Wykorzystując ten sam sprzęt po aktualizacji do nowej wersji otrzymamy wszystkie nowe funkcjonalności bez konieczności wymiany rozwiązania na nowe. Dodatkowo vSAN reprezentuje produkt typu scale-out, dzięki czemu rozbudowa o dodatkową przestrzeń polega na dołożeniu dodatkowych dysków do istniejącej infrastruktury lub nowego serwera, który także jest wykorzystywany jako węzeł przetwarzający.

©2019 Copyright Technical Innovation sp. z o.o.

Created by Langano.pl

support
Feedback