Projektowanie i budowa infrastruktury telekomunikacyjnej


W ciągu 20 lat zdobyliśmy rozległą wiedzę na temat realizacji projektów, a także nabyliśmy bogate doświadczenie, oferując nowoczesne rozwiązania w dziedzinie integracji infrastruktury technicznej .

Najnowsze technologie

Posiadając odpowiednie kompetencje i znajomość najnowszych technologii z dziedziny telekomunikacji jesteśmy w stanie zapewnić spersonalizowane rozwiązania przystosowane w sposób indywidualny dla każdego Klienta działającego zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Oferujemy usługi:

 • Doradztwo i opracowanie kompletnej koncepcji
 • Realizacja prac budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Projektowanie i budowa infrastruktury łączności przewodowej i bezprzewodowej
 • Projektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej, wtórnej oraz mikrokanalizacji) wraz z wszystkimi typami studni kablowych, kabli miedzianych i światłowodowych
 • Usuwanie kolizji telekomunikacyjnych w ramach budów i przebudów
 • Wykonywanie pomiarów za pomocą specjalistycznego sprzętu

Oferujemy usługi:

 • Wykonywanie pomiarów za pomocą specjalistycznego sprzętu
 • Ustalanie dokładnej trasy przebiegu kabla
 • Pneumatyczne wdmuchiwanie kabli do kanalizacji teletechnicznej
 • Przewierty sterowane
 • Utrzymanie, serwis i modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej

 

Nasze zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści, którzy nieustannie rozwijają swoje umiejętności. Uważnie przyglądając się międzynarodowemu rynkowi, zwiększamy liczbę współpracujących z nami partnerów technologicznych. Mamy wyjątkowe doświadczenie w świadczeniu usług generalnego wykonawstwa i zarządzaniu zarówno podwykonawcami, jak i firmami niezależnymi.

©2019 Copyright Technical Innovation sp. z o.o.

Created by Langano.pl

support
Feedback