Monitoring ruchu szyfrowanego


Ruch szyfrowany poprzez zastosowanie metod kryptologicznych nie jest możliwy do odczytu, a co dopiero do analizy. Dzięki naszemu monitoringowi ruchu szyfrowanego masz możliwość wglądu w przesyłane dane.

Zasady bezpieczeństwa

Rozszyfrowany ruch przechodzący analizowany jest pod kątem złamań zasad bezpieczeństwa. Systemy takie jak IDS/DLP/IPS nie posiadają mechanizmu deszyfrującego przesyłane dane, przez co te dane są zwyczajnie pomijane podczas kontroli.

Monitoring danych

System monitoringu danych szyfrowanych temu zapobiega. Wcześnie rozszyfrowuje przesyłane dane praz poddaje je szczegółowemu monitoringowi oraz analizie pod kątem niebezpieczeństw. System jest na tyle uniwersalny i elastyczny, że nie wymaga rekonfiguracji adresaci IP i zmiany topologii sieci, a w dodatku pozwala na pracę z wysoką wydajnością do 9 Gbps. System jest również kompatybilny z obsługą routingu asymetrycznego.

©2019 Copyright Technical Innovation sp. z o.o.

Created by Langano.pl

support
Feedback