Data Loss Prevention


Przeprowadzane obecnie przez cyberprzestępców ataki stanowią serię złożonych, wyrafinowanych i zautomatyzowanych procesów, działań i wzajemnie powiązanych ze sobą zdarzeń, które mają na celu złamanie wszelkich dostępnych zabezpieczeń środowiska IT. Wiele organizacji posiada różnego rodzaju systemy, które niestety nie będąc spójne powodują, że eksperci zajmujący się bezpieczeństwem w firmie mają jeszcze więcej problemów.   Oferowane przez nas rozwiązania przeznaczone do ochrony przed utratą informacji takich jak informacje o klientach, dane finansowe, własność intelektualna lub tajemnice handlowe pozwalają na szybkie, automatyczne wykrywanie naruszeń i reagowanie zapobiegające utracie danych w całej sieci.

Identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń i wycieków danych wymaga dokładnej kontroli i analizy wszystkich rodzajów treści w tym rozpakowywania i wydobywania głęboko osadzonych plików. Dzięki takiemu przechwytywaniu i zapisywaniu całego ruchu metadanych i analizie w czasie rzeczywistym platforma wykrywa i zapobiega infekcjom, wskazuje złośliwe oprogramowanie oraz podejrzane czy zainfekowane hosty. Oferowana przez nas platforma skanuje ruch sieciowy dwukierunkowo, niezależnie od portu czy protokołu w celu ujawnienia protokołów sieciowych aplikacji i plików, automatycznie sprawdza, koreluje i konsoliduje alerty sieciowe z każdym punktem końcowym w Twojej sieci, dzięki czemu możesz szybko reagować na alerty, które mają największe znaczenie. Analizy śledcze inicjowane jednym kliknięciem i wbudowane funkcje automatyzacji reakcji w ramach jednego interfejsu użytkownika eliminują konieczność ustawicznego przełączania ekranów i przechodzenia między zdarzeniami reakcji oraz analiz śledczych.

 

Korzyści z wdrożenia platformy:

 • ochrona styku z siecią Internet ( blokowanie i wykrywanie Malware, ataków hakerskich, APT, Phising, Ransomware)
 • ochrona przed wyciekiem poufnych danych
 • ochrona poczty elektronicznej
 • analiza wszystkich portów i protokołów sieciowych
 • śledzenie aktywności użytkowników sieci
 • ustalenie źródła, czasu, skali ataku, technik i taktyk atakującego
 • redukcja kosztów cyberbezpieczeństwa
 • minimalizacja ryzyk (strat finansowych, utraty reputacji, zaufania klientów)
 • automatyzacja procedur reagowania i remediacji – czas
 • szybsza korelacja oraz ocenianie i priorytetyzowanie napływających zdarzeń
 • integracja z zewnętrznymi systemami (deszyfratory SSL, NGFW, SIEM)
 • eliminacja Shadow IT – inwentaryzacja zasobów sieci

©2019 Copyright Technical Innovation sp. z o.o.

Created by Langano.pl

support
Feedback