Automatyzacja usług IT


Czym jest automatyzacja procesów IT?

Wraz ze wzrostem każdej organizacji rosną jej wymagania. Chcąc poprawić efektywność, zmniejszyć ryzyko operacyjne i koszty a także zrównoważyć negatywne skutki złożoności i poprawić egzekwowanie standardów stajemy w obliczu wyboru narzędzi do automatyzacji procesów IT (ITPA). Większość organizacji działa w “silosach”, brak integracji między działami i różnorodność systemów IT uniemożliwiają automatyzację wielu procesów. Bez automatyzacji firmy są obciążone ręcznymi, powolnymi i niespójnymi procesami, które trwają zbyt długo i powodują, że dostawa usług biznesowych zostaje opóźniona. Optymalizacja efektywności działania poprzez automatyzację umożliwia zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Nowoczesne narzędzia ITPA funkcjonują przede wszystkim na poziomie usług IT. Koordynują wykonanie pracy, sekwencję czasu podrzędnego przepływu pracy i skryptów oraz organizują dostarczanie wielu zadań i usług między różnymi grupami i modelami IT. Wdrażane przez nas rozwiązania klasy Process Automation umożliwiają automatyzację usług IT, która zdejmuje powtarzalne czynności z administratorów/operatorów i umożliwia wykonywanie ich przez odbiorców usług w postaci spersonalizowanego zarządzania infrastrukturą, aplikacjami i niestandardowymi usługami IT (XaaS)

Korzyści płynące z wdrożenia automatyzacji?

 • Zautomatyzowanie procesów IT w silosach funkcjonalnych i technologicznych
 • Skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie usług odbiorcom
 • Minimalizacja ryzyka błędów wynikających z manualnego wystawiania usług
 • Usprawnienie obsługi skomplikowanych procesów
 • Ujednolicenie standardów i zasad zgodności we wszystkich działach organizacji
 • Optymalizacja i redukcja kosztów rozwiązań IT oraz zespołów kompetencyjnych
 • Skalowalność procesów i działań

Co jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić?

 • Analiza przedwdrożeniowa, która pozwoli określić cele i dobrać odpowiednie narzędzia
 • Proof of Concept – dowód słuszności koncepcji
 • Wdrożenie
 • Szkolenia
 • Serwis i utrzymanie wdrożonego rozwiązania

©2019 Copyright Technical Innovation sp. z o.o.

Created by Langano.pl

support