Automatyzacja usług IT


Jako Partner firmy VMware posiadamy tytuł Master Services Competency Cloud Management and Automation, potwierdzający naszą wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie w projekty dotyczące automatyzacji. W coraz rozleglejszych systemach IT codzienna praca administracyjna może stać się serią czynności polegających na tworzeniu kolejnych maszyn wirtualnych, z kolejnymi aplikacjami/bazami danych, przy kolejnych rekonfiguracjach na poziomie sieci LAN. Każdemu zmęczonemu takimi zadaniami profesjonaliście IT wdrożenie i poprawne skonfigurowanie w środowisku rozwiązania VMware vRealize Automation (vRA) pozwoli zaangażować się w prace, w których jego wiedza i doświadczenie zostaną lepiej spożytkowane a vRA zautomatyzuje i uprości powtarzalne, złożone oraz żmudne i czasochłonne operacje. Po prostu zdefiniujemy żądany stan infrastruktury za pomocą elementu nazywanego Blueprint’em. Zawiera on specyfikację określającą elementy między innymi takie jak maszyny wirtualne, aplikacje czy konfigurację sieci kreowane na zasobach znajdujących się zarówno w lokalnej serwerowni jak również u dostawcy usług chmurowych. Tworzymy go w graficznym edytorze typu przeciągnij-i-upuść lub w edytorze plików YAML a potem pozostaje tylko przetestować działanie i wdrożyć w środowisku i nie jest istotnym czy pracujemy na lokalnym klastrze vSphere czy w chmurze AWS, Azure czy Google. Proste, prawda?

Co otrzymujemy:

 • Samoobsługowy portal z katalogiem usług
 • Automatyzację środowiska hybrid oraz multi-cloud
 • Devops dla infrastruktury – Infrastructure as Code (IaC) oraz Infrastructure pipelines
 • Automatyzacja infrastruktury dla klastrów Kubernetes (Tanzu & VMware Cloud)

Korzyści płynące z wdrożenia automatyzacji?

 • Zautomatyzowanie procesów IT w silosach funkcjonalnych i technologicznych
 • Skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie usług odbiorcom
 • Minimalizacja ryzyka błędów wynikających z manualnego wystawiania usług
 • Usprawnienie obsługi skomplikowanych procesów
 • Ujednolicenie standardów i zasad zgodności we wszystkich działach organizacji
 • Optymalizacja i redukcja kosztów rozwiązań IT oraz zespołów kompetencyjnych
 • Skalowalność procesów i działań

Co jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić?

 • Analiza przedwdrożeniowa, która pozwoli określić cele i dobrać odpowiednie narzędzia
 • Proof of Concept – dowód słuszności koncepcji
 • Wdrożenie
 • Szkolenia
 • Serwis i utrzymanie wdrożonego rozwiązania

©2019 Copyright Technical Innovation sp. z o.o.

Created by Langano.pl

support
Feedback