Wirtualizacja


Zyskaj skalowalność oraz zwiększoną wydajność poprzez wirtualizacje swojej infrastruktury.

Dzielenie zasobów

Platformy wirtualizacyjne pozwalają na zaawansowane operacje polegające na logicznym dzieleniu zasobów systemowych. Umożliwia to uruchomienie w środowisku IT więcej niż jednego systemu wirtualnego oraz wielu systemów operacyjnych i aplikacji na jednym serwerze. Takie rozwiązanie zwiększa również bezpieczeństwo oraz zmniejsza koszty operacyjne związane z utrzymaniem infrastruktury.

Ciągłość pracy

Dzięki zastosowaniu platform wirtualizacyjnych producentów, z którymi współpracujemy systemy na tych platformach są całkowicie bezpieczne oraz pracują zachowując swoją ciągłość nawet przy wystąpieniu awarii, dzięki izolacji maszyn wirtualnych uruchomionych w ramach tej samej maszyny fizycznej.

Kluczowe korzyści wynikające ze stosowania maszyn wirtualnych:

  • Uruchomienie jednocześnie wielu systemów operacyjnych i aplikacji na jednej fizycznej maszynie.
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz czasu potrzebnego na konserwacje i eliminację awarii.
  • Elastyczność zasobów systemowych, w każdej chwili możliwe jest zwiększenie przydzielonych maszynie wirtualnej zasobów.
  • Możliwość prostego i szybkiego przeniesienia maszyny wirtualnej na dowolną maszynę fizyczną.
  • Odporność na awarie oraz błędy. Awaria jednej maszyny nie wpływa na prace pozostałych dzięki izolacji. W dodatku uszkodzona maszyna zostaje natychmiast zastąpiona nową, co skutkuje brakiem przerw w działaniu całego systemu.

©2019 Copyright Technical Innovation sp. z o.o.

Created by Langano.pl

support
Feedback